گفت و گو با «مليکا گلي» دختر ۱۱ ساله مشهدي که ۱۴ کتاب نوشته است

دختري کوچک با دغدغه هايي بزرگ

هوشمند -  مشهد

خراسان رضوي - مورخ شنبه۲۱-۱- 1389 شماره انتشار 17520

۱۱ سال بيشتر ندارد. اما با لحن کودکانه آن چنان از دغدغه هاي بزرگي که شب و روز به آن ها فکر مي کند مي گويد که گويي اکنون کوله باري پر از تجربيات ريز و درشت بر دوش دارد. البته خواسته زيادي ندارد. به قول خودش تنها از مسئولان مي خواهد که «يک کوچولو» از او حمايت کنند. با اين سن کمش چاپ ۱۴ عنوان کتاب کودک را در کارنامه دارد و ۲۰ کتاب ديگر او هم در انتظار چاپ است. هفته کتاب کودک بهانه اي بود تا در گفت وگويي کودکانه با «مليکا گلي» دختر بچه ۱۱ ساله مشهدي که عنوان شهرزاد قصه هاي کودکانه را به خود اختصاص داده است، با دغدغه هاي يک کودک نويسنده آشنا شويم و بشنويم که «مليکا» چه آرزوهاي بزرگي در سر دارد. اوکه کسب جايزه نوبل را به عنوان يک «حداقل» مطرح مي کند، به بچه هاي هم سن وسالش مي گويد که کتاب بخوانند، از خانواده ها مي خواهد که براي بچه هايشان کتاب بخرند و از مسئولان هم درخواست مي کند که به فرهنگ و ادب بيش از پيش اهميت دهند.

فرهنگي گفت‌وگو خراسان: تاکنون ۳۴ کتاب نوشته اي و ۱۴ اثرت به چاپ رسيده و ۲۰ اثر ديگر هم در انتظار چاپ است. براي شروع بحث بگو از اين که براي بچه ها کتاب مي نويسي، چه حسي داري؟

وقتي براي بچه ها کتاب مي نويسم احساس خيلي خوبي به من دست مي دهد.چون مي دانم وقتي آن ها اين کتاب ها را مي خوانند قادر خواهند بود استعدادهايشان را کشف کنند و به مرحله اجرا برسانند.

خراسان: بچه ها چگونه مي توانند با خواندن کتاب به استعدادهاي خود پي ببرند؟

آن ها وقتي کتاب هاي من را مي خوانند و متوجه مي شوند که من در ۱۱ سالگي ۱۴ کتاب نوشته ام، مي فهمند که آن ها هم مي توانند اين کار را انجام دهند. فکر مي کنند که اگر کتاب بنويسند يا هر کار هنري ديگري انجام دهند و منتشر کنند، چه قدر خوب مي شود.

خراسان: آيا فکر مي کني همه بچه ها مي توانند نويسنده شوند؟

اگر مسئولان اهميت بدهند و حمايت کنند، مي شود. مثلا وقتي من مي بينم وضعيت مزار آقاي اخوان ثالث به اين شکل نامناسب است نااميد مي شوم و با خودم مي گويم: «کسي به نويسنده ها توجه نمي کند». يا اين که مي بينم نويسنده بزرگي مثل آقاي مهدي آذريزدي وقتي فوت مي کنند، تازه نامشان را مطرح مي کنند و برايشان همايش مي گيرند. در حالي که وقتي زنده بودند هيچ کاري نشد. حالا ديگر چه فايده اي دارد؟ همچنين مسئولان بايد بچه ها را به سمت کتاب خواني تشويق کنند نه اين که وقتي يک دانش آموز به يک کتابخانه عمومي مثل کتابخانه هاي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان مراجعه مي کند، از او حق عضويت بخواهند و انگيزه هايش را براي کتاب خواني از بين ببرند.

خراسان: چرا بچه ها کم کتاب مي خوانند؟

چون پدر و مادرها زياد اهميت نمي دهند و کتاب خوب هم زياد در دسترس بچه ها نيست.

خراسان: اگر کتاب هاي خوب در دسترس باشد، کافي است؟

وجود کتاب هاي قوي مثل نوشته هاي آقاي آذريزدي يا برخي نويسنده هاي خارجي هم چون هانس کريستين اندرسون و... خيلي تاثير دارد ولي به تنهايي کافي نيست. در کنار آن مسئولان هم بايد بيشتر به اين موضوع اهميت بدهند و بچه ها را براي کتاب خواني تشويق کنند.

خراسان: نقش پدر و مادرها را در اين بين چگونه ارزيابي مي کني؟

به نظر من آن ها بايد به جاي خريد بازي هاي رايانه اي، براي بچه ها کتاب بخرند و آن ها را به کتاب خواني تشويق کنند.

خراسان: مدرسه ها بايد چه کار کنند؟

در کنار کتاب هاي علمي و تخيلي، بايد کتاب هاي کودکانه هم در کتابخانه مدرسه‌ها وجود داشته باشد. مسئولان مدرسه بايد کاري کنند که کتاب در نظر بچه ها قشنگ باشد. مثلا مي توانند نظرسنجي کنند که بچه‌ها چه کتاب هايي را بيشتر دوست دارند و در نهايت همان کتاب ها را در اختيار آن‌ها قرار دهند.

خراسان: برگرديم به بحث نويسندگي، به نظر تو کسي که مي خواهد براي بچه ها کتاب بنويسد، چه نکاتي را بايد رعايت کند؟

 ادبيات کتابي که براي بچه ها نوشته مي شود بايد کودکانه باشد يعني بايد به صورتي باشد که بچه ها بتوانند آن را درک کنند.پيام اين گونه کتاب ها بايد به صورت غيرمستقيم انتقال داده شود من به هيچ عنوان کتاب هايي را که مي خواهند پيامي را به صورت مستقيم به کودکان انتقال دهند، دوست ندارم.

خراسان: مهم ترين دغدغه هاي مليکا گلي در سن ۱۱سالگي چيست؟

 من دوست دارم مسئولان کمک کنند که من حداقل جايزه نوبل را بگيرم و هم چنين نامم در کتاب رکوردهاي جهاني «گينس» ثبت شود. اين کار در پايان باعث مي شود نام کشورمان هم چون گذشته که با اسم فردوسي مي درخشيد، در جهان مطرح شود. هم چنين من خيلي دوست دارم کتاب هايم به زبان هاي ديگر ترجمه شود و در جشنواره هاي بزرگ بين المللي مثل هانس کريستين اندرسون نيز شرکت کنم. اما اين کار بدون کمک و حمايت مسئولان امکان پذير نيست. چرا بايد اين گونه باشد که من براي شرکت در مسابقات جهاني و ترجمه کتاب هايم نياز به پارتي داشته باشم؟ چرا ما نبايد امروز يک فردوسي يا اخوان ثالث داشته باشيم؟ من از مسئولان مي خواهم که حداقل «يک کوچولو» از من حمايت کنند.

خراسان: کسب درآمد، مشهور شدن يا خوانده شدن کتاب هايت، کدام يک را بيشتر دوست داري؟

 کسب درآمد که اصلا برايم مهم نيست. مشهور شدن را دوست دارم ولي فقط در حدي که انگيزه اي باشد براي بچه ها که استعدادهايشان را کشف کنند. اما خيلي دوست دارم کتاب هايم را ديگران بخوانند.

 تاريخ : شنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۸۹ | 12:51 | نویسنده : ملیکا گلی |